فتوکلیپی زیبا از علامه سید محمد حسین طباطبایی با تصنیف شعر خود علامه «پرستش به مستی است در کیش مهر» با صدای استاد شهرام ناظری