کلیپ سخنرانی کوتاه آیت الله مشکینی درباره حریت و شرط رسیدن به کمال