فیلمی کامل از زمین‌لرزه شدید امروز در بندرعباس. پناه بر خدا.