یک ویدئوی کوتاه بسیار جالب از آهوی ایرانی در طبیعت و چشمانش که همنشین اشعار عاشقانه است.