با یک ترفند ساده می تونید این بازی رو انجام بدید شعبده بازی لیوان و سکه