کلیپ نمایشی از دهه شصت طنز و بامزه با هنرمندی علیرضا جاوید نیا و مرحوم منوچهر نوذری به نام نه