طلایی یه جوجه اردک کوچولو بود که با خانواده اش نزدیک یک برکه بزرگ زندگی می کرد خانم و آقای اردک به جوجه ها افتخار می کردند؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت جوجه اردکی که بارون رو دوست نداشت.