بالاخره ماه خدایی داریم دوستان ما یه کارهایی می کنند؛ کلیپی از مصاحبه با سردار حاجی زاده که ایشان نسبت به انفجارها و آتش سوزی های تاسیسات اسراییل واکنش نشان می دهند.