همه قلب مهربون تو رو ندارن پس از داشتن اون قلب بزرگ احساس سربلندی کن؛ کلیپ کوتاه برای تبریک به مهربان های زندگی تون برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ