دوست دارم، واسه تو یک دل که سهله من جون می دم، آره بله؛ کلیپ کوتاه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ عاشقانه