حق اشتراک بالا، سریال های کم کیفیت، پخش در طولانی مدت و قصه های بدون پایان تنها بخشی از رفتار vodهای ایرانی است.