با این ترفند میشه بچه ها رو سرگرم کرد روی دستمال کاغذی روی لایه های مختلف نقاشی کنید.