کلیپ آنونس فیلم کمین که روایت جنگ یمن توسط امریکایی هاست منتشر شد