حجت الاسلام در برنامه بدوت توقف با موضوع ازدواج جوانان به سوالی در مورد عوامل ایجاد طلاق پاسخ می دهند.