بجای اینکه دنبال یه نفر با چهره و هیکل خاص یا وضع مالی خوب و ... باشی، سعی کن یکی رو پیدا کنی که شبیه خودت باشه، فکرت رو بفهمه و وقت سختی‌ها کنارت باشه، اینجوری زندگیت قشنگ‌تر میشه