آموزش تهیه آش آلو توسط خانم مرضیه سریزدی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.