خیلی خوبه برای صبحانه و عصرانه از کره بادام زمینی که خیلی انرژی زا هست استفاده کنید کلیپ آموزشش رو ببینید.