دور و برت همه خوبند، فکر گدای بد هم باش؛ کلیپ کوتاه دلنشین برای امام رضا علیه السلام بنام «گدای بد» با بنوای حسین خلجی