آقاجون دوستتون داریم و مشتاق زیارتتون در شهر ری هستیم که مانند زیارت حرم امام حسین (ع)در کربلاست.