کلیپ سخنرانی استاد عالی درباره راهکار حفظ خانواده در آخرالزمان در روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم