رهبرانقلاب‌اسلامی: اینکه بنده نسبت به موالید و مساله‌ی فرزندآوری و مانند اینها این همه اصرار می‌کنم، معنایش این است: یعنی اگر چنان‌چه به این مساله بی‌توجهی بشود -که متأسفانه در بُرهه‌ی طولانی‌ای بی‌توجّهی شده- اگر این بی‌توجّهی ادامه پیدا کند و همه به فکر فرزندآوری نیفتند و این حرکت عظیمی که در کشور لازم است انجام بگیرد، انجام نگیرد، بیست سال آینده -که مثل برق خواهد آمد؛ بیست سال زمان زیادی نیست- وارد یک مسیری خواهیم شد که دیگر کار برایمان بسیار مشکل خواهد شد. ۱۳۹۸/۰۸/۲۸