کلیپ کوتاه و دلتنگی و تنهایی کلاه قرمزی و معذرت خواهی او از آقای مجری.