انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت گردی چی دوست داره.