منتقدین می‌گویند هنگامی که زندگی به حالت عادی بازگشته، محدودیت‌های شبانه صرفا جنبه سودآوری برای دولت دارد.