از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «سرسره جدید» در این قسمت بابا ببعی یه سرسره جدید گرفته اما بچه ها از اون می افتند.