از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «تصمیم زیبا» در این قسمت الاغی توی کارهاش باید بتونه انتخاب کن و یک تصمیم درست بگیره.