رادیو طنز کاکتوس در مورد واکسن کرونا با صدای علی زکریایی.