انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت دوستی با سکوت.