توصیه حجت الاسلام مهدی دانشمند در مورد نعمت داشتن شوهر.