کارتون جالب و دیدنی ایرانی آقا معلم و بچه ها این قسمت پرنده.