از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «چرا دستم رو بشورم» ببعی می فهمه که بعد از هر کاری که دستش رو آلوده می کنه باید دست اش رو خوب بشوره.