انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت همه با هم، همیشه با هم.