کودک فقط کاری را با تمام وجود انجام میده که بهش علاقه مند باشه، پس باید علاقه فرزندمان را به نماز بالا ببریم.