انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت قایم باشک.