برای حفظ وزن ایده‌آل و یا در صورت لزوم، کاهش وزن، باید علاوه بر رژیم غذایی و ورزش حواستان به برنامه‌ی خوابتان هم باشد.