یکی بود و یکی نبود بزی بود و بزی نبود بزی که بود دو تا شاخ بلند داشت دو تا پای تند و تیز داشت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت دارکوب و کرگدن.