انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت تقصیر منه.