کودک مثل نهالی هست که نیاز به مراقبت داره و یکی از اموری که به سلامت جسم و روحش کمک زیادی می کنه ارتباطش با خدا از طریق نماز است.