فیلمی از یک تکواندو کار حرفه‌ ای اهل کره جنوبی منتشر شده است که حرکات تکنیکی خارق العاده‌ ای را اجرا می‌ کند.