کلیپ کوتاه تبریک و شادباش ازدواج با سعادت حضرت پیامبر و خدیجه.