انیمیشن جذاب هیولاها در محل کار Monsters at Work قسمت نهم در آن هیولاها می فهمند که خنده کودکان، ده برابر انرژی بیشتری نسبت به جیغ کشیدن آن ها ایجاد می کند.