یک کلیپ کاربردی و آموزشی برای زیبا کردن قاب استوری با برنامه اینشات در تولید محتوا