اشک آسمون روون شده. اشک آسمون روون شده. مثل اشک صاحب الزمان. شیعه‌ ها دارن به محضرش. واسه عرض تسلیت میان. تسلیت میگن برای اشکی...