با استفاده از آموزش این کلیپ خیلی راحت فونتی که در اینستاگرام دوست دارید انتخاب کنید