کلیپ کوتاه کارتونی جالب در مورد سختی خانه داری شدن در اوضاع فعلی.