طرز تهیه چیکن تهاری توسط خانم معصومه فتوحی در بخش آشپزی برنامه عصرخانواده شبکه دو سیما.