با نرم افزار خیلی راحت جواهرات رو اینجوری سه بعدی طراحی می کنند بعد می ره برای برش و اجرا