ما آدم‌های عادی چطور می‌تونیم طعم شیرین نزدیک شدن به خدا رو بچشیم؟ چطور باید اون حال خوب عرفایی مثل آیت‌الله بهجت رو تجربه کنیم؟