روایت پدر و پسر از کلیپ ساختگی سیلی به یک روحانی؛ پدر و پسری که اقدام به تهیه کلیپ ساختگی سیلی زدن به یک روحانی کرده بودند حالا از انگیزه‌های خود می‌گویند.