رابرت کاپلان تحلیلگر ژئوپولتیک سرشناس آمریکایی: ایران ستون سازماندهی جغرافیایی وژئوپلتیک خاورمیانه است علت اینکه ایرانی ها پرورش قوا در دیگر کشورها را به این خوبی انجام می دهند این است که این سنت کاملا منطبق با امپراتوری کهن آنهاست.